Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

( Cập nhật lúc: 19/12/2012  )

 

             

 

 

          

 

Ông Đinh Quang Tuyên  

Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND thành phố

  

 

       

 

 

 

 

 

Ông  Nguyễn Duy Diệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Ông Ma Ngọc Vũ 

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In