Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn - thành phố Bắc Kạn
Địa chỉ: tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại:  0209 3871 126
Email: ubnd.tx@backan.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Sign In