Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn có 400 hội viên nông dân đạt hộ gia đình “sản xuất kinh doanh giỏi các cấp” năm 2018

( Cập nhật lúc: 30/11/2018  )
Hội viên nông dân thôn Phiêng My, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn chủ động tiếp cận phương pháp sản xuất tiên tiến nâng cao chất lượng hàng hóa
Năm 2018, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đạt kết quả cao.

Cán bộ, hội viên nông dân các cấp của thành phố Bắc Kạn đã tích cực tham gia phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao và các Mô hình sự nghiệp nông nghiệp của thành phố triển khai trên địa bàn. Một số hội cơ sở đã tổ chức giúp đỡ hội viên bằng việc làm cụ thể, điển hình như giúp đỡ 45 ngày công lao động thu hoạch lúa mùa cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Dương Quang và phường Sông Cầu. Phối hợp giải ngân “Quỹ hỗ trợ nông dân” nguồn Trung ương 670 triệu đồng cho 20 hộ vay, thực hiện Dự án trồng cây ăn quả tại 02 đơn vị phường Nguyễn Thị Minh Khai và phường Sông Cầu.

Từ những hoạt động cụ thể trên, năm 2018 với số lượng 704/2.838 hội viên nông dân tại 106 chi hội đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2018 (Cấp tỉnh 32 hộ, thành phố 130 hộ và cấp xã phường 542 hộ) đã có 400 hộ đạt, trong đó  có 15 hộ đạt cấp tỉnh, 62 hộ đạt cấp thành phố và 323hộ đạt cấp xã, phường./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In