Skip Ribbon Commands
Skip to main content

446252

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về Đề án Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên...

Ngày 22/5, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị được kết nối với 8 đơn vị huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn....

Xem tiếp

Sign In