Skip Ribbon Commands
Skip to main content

409264

Công văn số 1886 UBND-VXNV của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19_signed

Thông báo thay đổi địa điểm, hình thức thu tiền điện hàng tháng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 _signed

Xã Nông Thượng tập trung các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19

Số điện thoại của công thức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Bắc Kạn .signed

Công văn số 409 STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch COVID-19

Công văn 1906 tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân đón xem chương trình kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn_signed

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Kạn may và phát miễn phí khẩu trang vải để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

Công văn số 411 STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông về việc giãn thời gian thu lệ phí cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh_signed

Công văn số 1034 SYT-VP của Sở y tế Bắc Kạn về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích_signed

Sign In