Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trích ngang lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố

( Cập nhật lúc: 26/09/2017  )

1. Bà Đinh Thị Hạt


Chức vụ: Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố

Ngày tháng năm sinh 26/6/1965

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Số di động: 0912 260 665 - Email: hatdt.tp@backan.gov.vn

  

2. Ông Lê Đăng Trưởng


Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thành phố

Ngày tháng năm sinh: 19/4/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Số di động: 0912 002 659 - Email: truongld.tp@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sơ đồ tổ chức(14/12/2012)

Sign In