Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UB MTTQ và các đoàn thể tại thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tại thành phố Bắc Kạn:

- Ủy ban MTTQVN thành phố Bắc Kạn

- Hội Phụ nữ thành phố Bắc Kạn

- Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn

- Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn

- Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn

- Đoàn Thanh niên thành phố Bắc Kạn

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In