Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

( Cập nhật lúc: 11/09/2017  )

 

             

Ông Dương Hữu Bường  

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 25/8/1978

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Di động: 0983 700 228 - Email:buongdh.tp@backan.gov.vn

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

Ông Nguyễn Duy Diệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 20/6/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Phát triển nông thôn

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Di động: 0915 008 775 - Email:diepnd.tp@backan.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Bà Nguyễn Thị Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 04/01/1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Di động: 0369 994 227 - Email:huent.tp@backan.gov.vn


 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In