Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội LHPN phường Nguyễn Thị Minh Khai có nhiều mô hình học tập và làm theo Bác

( Cập nhật lúc: 19/04/2016  )
Các chi hội thường mổ lợn tiết kiệm vào các ngày lễ lớn trong năm
Từ năm 2011 đến nay, hội viên Hội LHPN phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn đã thực hiện một số mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương.

Nổi bật là các mô hình xây dựng Quỹ tiết kiệm phát triển cộng đồng tại 17/17 chi hội với 719 thành viên tham gia. Kết quả từ 2012 đến năm 2015 đã huy động được số tiền trên 890 triệu đồng. Nuôi lợn đất, lợn nhựa với số lượng 514 con thu hút 719 hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm được 200 triệu đồng/ năm.  Đối với mô hình “Hũ gạo tình thương” thu hút ba chi hội 8, 13 và 14 tham gia…Từ những mô hình rất đơn giản này đã góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ nguốn vốn vay cho hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế và đảm bảo nguồn lương thực vào những thời điểm giáp hạt. Trong thời gian tới tiêp tục vận động hội viên tiếp tục duy trì và sáng tạo thêm các mô hình học tập và làm theo Bác phù hợp, thiết thực với nguyện vọng của hội viên ./.

Tác giả:  Triệu Biển - Đài thành phố
Sign In