Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thị Minh Khai

( Cập nhật lúc: 14/04/2016  )
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/ UBTVQH-CP- ĐCTUBTWMT VN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Chính phủ- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13, ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung;

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ngày 16/3/2016 của Ban TT Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp Tỉnh, Thành phố, các Huyện, Xã, Phường trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn về lập danh sách sơ bộ những người  ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 hiện đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai;

Trong thời gian từ ngày 30/3/2016 - 06/4/2016, Ban TT Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường  Nguyễn Thị Minh Khai đã xây dựng Kế hoạch thực hiện triển khai tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 hiện đang có hộ khẩu thường trú tại 17 tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai với 76 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu  các cấp.

Kết quả: gần 100 % cử tri nhất trí giới thiệu những người đang có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( Có 02 ý kiến không nhất trí: đó là bà Nguyễn Thị Sâm tổ 08 và ông Hà Minh Tâm tổ 10).

 Có thể nói việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri  nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  Phường Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/ UBTVQH - CP - ĐCTUBTWMT VN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một cách khách quan, công bằng, dân chủ, kịp thời, đúng quy  định, đây sẽ cơ sở quan trọng để mọi cử tri lựa chọn và bầu những đại biểu thực sự xứng đáng có đủ đức, tài tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả:  Kim Cương
Sign In