Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn - thành phố Bắc Kạn
Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại:  0209 3870 325
Email: ubnd.tp@backan.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Ông Ma Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch UBND thành phố.Sign In