Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 22/12/2015, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 cho các đơn vị dự toán và UBND các xã, phường. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố Bắc Kạn, chủ tịch UBND các xã, phường, lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể của Thành phố. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch UBND Thành phố.

Xem tiếp


Ngày 17-18/12/2014 Hội đồng nhân dân thị xã Bắc Kạn đã tổ chức kỳ họp thứ chín, nhiệm kỳ V (2011-2015), tại kỳ họp đã phê chuẩn các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh – Quốc phòng thị xã Bắc Kạn năm 2015 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách thị xã Bắc Kạn năm 2015, trên cơ sở đó ngày 22/12/2014 UBND thị xã Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tại quyết định đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015 của thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp

12
Sign In