Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thị xã Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2012

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thị xã Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2012 - Chi tiết tại đây.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In