Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

( Cập nhật lúc: 19/12/2018  )
Tác giả:  Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In