Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In