Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tăng cường năm 2018, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/07/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Quyết định1580_Ngày 26.7.2018_ĐC Kế hoạch tăng cường (1).pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In