Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch phát triển KTXH thị xã Bắc Kạn đến năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

Quyết định về việc Quy hoạch phát triển KTXH thị xã Bắc Kạn đến năm 2020 - Chi tiết tại đây.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In