Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

- Nghị quyết của HĐND thị xã Bắc Kạn về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - chi tiết tại đây.                                              

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In