Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành - Khau Cút, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ thống biển báo ATGT một số tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 02 Công trình Chăm sóc cây xanh, cây cảnh trên các tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 01 Công trình Chăm sóc cây xanh, cây cảnh trên các tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


UBND thị xã Bắc Kạn - Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu TVKS, lập Báo cáo KTKT Công trình: Chợ Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In