Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành - Khau Cút, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành - Khau Cút, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In