Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ thống biển báo ATGT một số tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ thống biển báo ATGT một số tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In