Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 2297 về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “ Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi gà thịt tại xã Dương Quang” thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/10/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In