Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Vừa qua, Đồng chí Lý Thái Hải, UVBTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh có buổi làm việc tại UBND thành phố Bắc Kạn kiểm tra về công tác giải phóng mặt bằng( GPMB),các dự án tái định cư, tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân năm 2015.

Xem tiếp


Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn; đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; lựa chọn, bồi dưỡng báo cáo viên tham gia Hội thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, Ban Thường vụ thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố năm 2015 với những yêu cầu, nội dung:

Xem tiếp


Ngày khí tượng thế giới được tổ chức vào ngày 23/3 hàng năm nhằm tôn vinh những đóng góp của các Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia đối với công tác bảo vệ tài sản và tính mạng của con người. Năm 2015, Ngày khí tượng thế giới với chủ đề: “Khí hậu: Nhận thức để hành động” và thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó Biến đối khí hậu”, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2015 sẽ diễn ra từ 20h30- 21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, từ đó thay đổi hành động của con người hướng tới mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu; ý thức bảo vệ môi trường, cùng tham gia tắt đèn trong Giờ Trái đất

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-LĐLĐ ngày 13/3/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, kịp thời tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành và chế độ, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Liên đoàn Lao động thị xã triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015, với những nội dung chủ yếu sau:

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2014-2015. Để lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng có hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn, thúc đẩy phong trào lao động, sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. UBND thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau: - Tập trung tuyên truyền phổ biến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2014-2015 đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và toàn nhân dân trên địa bàn. - Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trên địa bàn có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng tại thị xã Bắc Kạn từ năm 2009 trở lại đây đăng ký tham gia Hội thi với UBND thị xã (qua phòng Kinh tế). a) Lĩnh vực dự thi: Bao gồm tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau: + Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; + Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; + Vật liệu, hóa chất, năng lượng; + Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; + Y dược; + Giáo dục và đào tạo. b) Đối tượng và điều kiện dự thi: + Mọi cá nhân, tổ chức (kể cả cá nhân, tổ chức người nước ngoài) đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng tại Bắc Kạn từ năm 2009 trở lại đây có quyền tham gia Hội thi. + Mọi tổ chức của tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi + Các giải pháp đã đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam không thuộc đối tượng xét, chấm điểm và trao giải của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

12
Sign In