Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/08/2018  )
Ngày 10/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính( viết tắt là KSTTHC) năm 2018.

Theo báo cáo của UBND thành phố: Trong thời gian qua, việc tổ chức, thực hiện hoạt động KSTTHC của thành phố đã thực hiện nghiêm túc. Thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác KSTTHC, hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường bằng hình thức: hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn thực hiện bằng văn bản, đồng thời đã thực hiện rà soát, cập nhật, thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính.

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo các văn bản mới của tỉnh. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức niêm yết công khai TTHC cấp thành phố, cấp xã, phường tại bộ phận “một cửa” của UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc...

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại bộ phận “một cửa” của UBND thành phố và một số đơn vị như: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ.... Kết quả cho thấy, vẫn còn đơn vị chưa chưa niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố. Bên cạnh đó có một số thủ tục hành chính chưa thực hiện đúng theo quy định về thành phần hồ sơ.

Tại buổi làm việc Đoàn công tác yêu cầu: UBND thành phố cần chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định trong bộ thủ tục hành chính và các văn bản mới của Trung ương; công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo các hình thức phù hợp tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng tra cứu (đóng quyển tại bộ phận "một cửa", công khai bằng các hình thức khác phù hợp với địa bàn các xã, phường, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc công khai và thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn.

Cùng với đó, Thành phố cần tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính../.

 

Tác giả:  Minh Cường
Sign In