Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 842/ UBND- KT v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 352/ HD - VPĐP về quy trình xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )

Xem chi tiết tại đây:  Công văn 842/ UBND- KT ngày 6/6/2019 v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 352/ HD - VPĐP về quy trình xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công văn 386 /UBND - KT v/v triển khai Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Hướng dẫn 352/ HD - VPĐP quy tình xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Quyết định 913 về việc ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Hướng dẫn số 345 thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Kế hoạch số 77 - KH/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(30/05/2019)

Công văn 655 về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức(27/05/2019)

Công văn 720/UBND - LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viênđi học tập và làm việc ở nước ngoài ( Nhật Bản, CHLB Đức)(24/05/2019)

Công văn 227/CV - TCKH về việc xin ý kiến góp ý vào bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020(20/05/2019)

Tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ theo đề nghị tại Công văn 113B/ CV- ĐHTĐ ngày 13/4/2019 của Trường Đại học Thành Đông(08/05/2019)

Quyết định 04/2017/QĐ - UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(16/04/2019)

Sign In