Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 842/ UBND- KT v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 352/ HD - VPĐP về quy trình xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )

Xem chi tiết tại đây:  Công văn 842/ UBND- KT ngày 6/6/2019 v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 352/ HD - VPĐP về quy trình xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công văn 386 /UBND - KT v/v triển khai Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Hướng dẫn 352/ HD - VPĐP quy tình xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Quyết định 913 về việc ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Hướng dẫn số 345 thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ngày 6/6/2019(07/06/2019)

Quyết định 04/2019/QĐ – UBND ngày 6/6/2019 về việc bãi bỏ Quyết định 14/2014 và Quyết định 07/2017 (06/06/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi tiếp công dân và giải quyết đơn ngày 4/6/2019(04/06/2019)

Kế hoạch số 77 - KH/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(30/05/2019)

Công văn 655 về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức(27/05/2019)

Công văn 720/UBND - LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viênđi học tập và làm việc ở nước ngoài ( Nhật Bản, CHLB Đức)(24/05/2019)

Sign In