Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy Bắc Kạn về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ

( Cập nhật lúc: 11/01/2019  )
Tác giả:  Thành ủy Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In