Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 01 CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020, về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/09/2020  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In