Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHỈ THỊ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai,bảo vệ môi trường,GPMB và đầu tư xây dựng trên địa bàn thanh phố Bắc kạn đến năm 2020

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )
Tác giả:  Thành ủy Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In