Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 1142 /UBND - KT v/v đôn đốc nộp quỹ phòng chống thiên tai đợt 1 năm 2018

( Cập nhật lúc: 21/08/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Công văn1142.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In