Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 1597 Về việc triển khai các Văn bản quy định về phí, lệ phí.

( Cập nhật lúc: 26/08/2020  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công văn 1592 Về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02NQ-CP ngày 01012020 của Chính phủ(26/08/2020)

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020(26/08/2020)

CÔNG VĂN 1605 V.V Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò(26/08/2020)

Thông báo 175 Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Bắc Kạn -2020(24/08/2020)

Công văn 1581 về việc thực hiện Thông báo số 300.TB-VPCP ngày 14-8-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19(24/08/2020)

Công văn 1573 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật(24/08/2020)

Chỉ thị số 5277CT-BNN-TY ngày 07-8-2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật(24/08/2020)

Công văn 1575 về việc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2020(21/08/2020)

Công văn 1574 về việc triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó, mèo năm 2020(21/08/2020)

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT.TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”(21/08/2020)

Sign In