Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 1760 v/v công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/11/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1760 công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In