Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 386 /UBND - KT v/v triển khai Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hướng dẫn 352/ HD - VPĐP quy tình xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Quyết định 913 về việc ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Hướng dẫn số 345 thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Kế hoạch số 77 - KH/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(30/05/2019)

Công văn 655 về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức(27/05/2019)

Công văn 720/UBND - LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viênđi học tập và làm việc ở nước ngoài ( Nhật Bản, CHLB Đức)(24/05/2019)

Công văn 227/CV - TCKH về việc xin ý kiến góp ý vào bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020(20/05/2019)

Tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ theo đề nghị tại Công văn 113B/ CV- ĐHTĐ ngày 13/4/2019 của Trường Đại học Thành Đông(08/05/2019)

Quyết định 04/2017/QĐ - UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(16/04/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Kạn(11/04/2019)

Sign In