Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 04-CV BTGTU ngày 0312010 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội

( Cập nhật lúc: 14/01/2020  )
Tác giả:  Tiểu ban Tuyên truyền đại hội
Nguồn: 

Tin bài mới:


Phân công tổ chức các hoạt động trước trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.(14/01/2020)

KẾ HOẠCH thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020(14/01/2020)

Kế hoạch số 01-KHTBTT ngày 09-12-2019 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/01/2020)

Kế hoach đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước và sau dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020(14/01/2020)

Công văn 7234 v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(03/01/2020)

Sao lục số 40-CTTW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020(02/01/2020)

Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26011960- 26012020)(02/01/2020)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960- 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17011960- 17012020)(02/01/2020)

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC, THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020_signed(01/01/2020)

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Bắc Kạn lần thứ XII, năm học 2019 - 2020 signed(01/01/2020)

Sign In