Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 1655 về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh ngày 02-9-2020 và khai giảng năm học mới 2020 -2021.

( Cập nhật lúc: 03/09/2020  )
Tác giả:  Thủ tướng Chính phủ
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đoàn công tác tỉnh kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại thành phố Bắc Kạn(28/08/2020)

Văn bản số 4932 -UBND-VXNV ngày 21-8-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phương án tiếp nhận công dân tỉnh Bắc Kạn đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú và phòng chống dịch bệnh Covid -19(28/08/2020)

Công văn 1584 tiếp tục tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(26/08/2020)

Công văn 1597 Về việc triển khai các Văn bản quy định về phí, lệ phí.(26/08/2020)

Công văn 1592 Về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02NQ-CP ngày 01012020 của Chính phủ(26/08/2020)

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020(26/08/2020)

CÔNG VĂN 1605 V.V Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò(26/08/2020)

Thông báo 175 Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Bắc Kạn -2020(24/08/2020)

Công văn 1581 về việc thực hiện Thông báo số 300.TB-VPCP ngày 14-8-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19(24/08/2020)

Công văn 1573 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật(24/08/2020)

Sign In