Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 206 / UBND - KT v/v thực hiện Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm

( Cập nhật lúc: 20/02/2018  )

Xem chi tiết tại đây: công văn số 206 .pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In