Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 2682 của Sở Y tế Bắc Kạn v.v tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 08/09/2020  )
Tác giả:  Sở Y tế Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng năm 2020(04/09/2020)

KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng,chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án(04/09/2020)

Công văn số 1655 về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh ngày 02-9-2020 và khai giảng năm học mới 2020 -2021.(03/09/2020)

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại thành phố Bắc Kạn(28/08/2020)

Văn bản số 4932 -UBND-VXNV ngày 21-8-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phương án tiếp nhận công dân tỉnh Bắc Kạn đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú và phòng chống dịch bệnh Covid -19(28/08/2020)

Công văn 1584 tiếp tục tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(26/08/2020)

Công văn 1597 Về việc triển khai các Văn bản quy định về phí, lệ phí.(26/08/2020)

Công văn 1592 Về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02NQ-CP ngày 01012020 của Chính phủ(26/08/2020)

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020(26/08/2020)

CÔNG VĂN 1605 V.V Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò(26/08/2020)

Sign In