Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 689/UBND - TCKH về việc xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết đièu chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

( Cập nhật lúc: 29/05/2018  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In