Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giaiđoạn 2016 -2020

( Cập nhật lúc: 25/11/2019  )

Xem chi tiết tại đâyCông văn 521 v/v  xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết  điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giaiđoạn 2016 -2020.pdf

Tác giả:  Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp xem xét về Dự thảo đề án phát triển thành phố (21/11/2019)

THÔNG BÁO 173 v/v thay đổi hình thức tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Bắc Kạn năm 2019 (15/11/2019)

Kế hoạch 160 tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Giải cầu lông mở rộng thành phố Bắc Kạn(13/11/2019)

Công văn 6279 v/v tham quan triển lãm kỷ niệm 30 năm ngày hội QPTD và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(13/11/2019)

Kế hoạch 158 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III thành phố Bắc Kạn năm 2019(12/11/2019)

Kế hoạch 159 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2019(12/11/2019)

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019(01/11/2019)

Kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2019(01/11/2019)

Công văn 1760 v/v công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Bắc Kạn(01/11/2019)

Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/11/2019)

Sign In