Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/08/2020  )
Toàn cảnh
Ngày 27/8, Đoàn kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững do đồng chí Hoàng Hà Bắc - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố. Cùng dự có đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố đã thực hiện các dự án giảm nghèo theo đúng tiến độ. Trong đó, đối với tiểu dự án “ nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng”  thực hiện duy tu bảo dưỡng hội trường nhà văn hóa tổ với nguồn vốn 16 triệu đồng; tiểu dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn” đã triển khai 01 dự án hỗ trợ máy móc nông nghiệp cho 05 hộ nghèo với số tiền gần 35 triệu đồng; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin với số tiền 15 triệu đồng và dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá chương trình với số tiền 37 triệu đồng.

Thành phố đã giải quyết vốn vay ưu đãi cho 12 hộ nghèo, với gần 500 triệu đồng; 118 hộ cận nghèo, với trên 5 tỷ đồng; 20 hộ mới thoát nghèo, với  1 tỷ đồng và cho vay vốn học sinh, sinh viên, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm… Đồng thời, các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội khác cũng được quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tại thành phố Bắc Kạn còn một số khó khăn, hạn chế như các hộ nghèo đa phần là những hộ không có khả năng thoát nghèo (chiếm hơn 63%) như người cao tuổi, khuyết tật, ngoài độ tuổi lao động…nên những chính sách hỗ trợ cho các hộ này khó thực hiện.

Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Bắc Kạn trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới thành phố tiếp tục xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh nâng cao công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức nhân dân về công tác giảm nghèo. Lồng ghép các chương trình, kế hoạch và huy động nhiều nguồn lực, nguồn vốn để hỗ trợ người dân giảm nghèo hiệu quả. Đánh giá việc thực hiện các dự án giảm nghèo…

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất tại phường Huyền Tụng.

Tác giả:  Hoàng Thạc

Tin bài mới:


Văn bản số 4932 -UBND-VXNV ngày 21-8-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phương án tiếp nhận công dân tỉnh Bắc Kạn đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú và phòng chống dịch bệnh Covid -19(28/08/2020)

Công văn 1584 tiếp tục tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(26/08/2020)

Công văn 1597 Về việc triển khai các Văn bản quy định về phí, lệ phí.(26/08/2020)

Công văn 1592 Về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02NQ-CP ngày 01012020 của Chính phủ(26/08/2020)

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020(26/08/2020)

CÔNG VĂN 1605 V.V Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò(26/08/2020)

Thông báo 175 Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Bắc Kạn -2020(24/08/2020)

Công văn 1581 về việc thực hiện Thông báo số 300.TB-VPCP ngày 14-8-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19(24/08/2020)

Công văn 1573 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật(24/08/2020)

Chỉ thị số 5277CT-BNN-TY ngày 07-8-2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật(24/08/2020)

Sign In