Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới ban hành

( Cập nhật lúc: 26/06/2020  )
Ngày 26/6, thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới ban hành cho gần 80 cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng, ban của thành phố và cán bộ làm công tác Tư pháp 8 xã,phường .

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt văn bản mới gồm: Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; phổ biến Bộ Luật Lao động; phổ biến Luật Kiến trúc; phổ biến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương; phổ biến sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ công chức, viên chức hiểu chính xác và kịp thời quy định tại các văn bản pháp luật mới được ban hành; thống nhất cách hiểu một số quy định tại những văn bản pháp luật đã có hiệu lực thi hành và sẽ có hiệu lực thi hành trong thời gian tới. Qua đó, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn./.

Tác giả:  Minh Cường

Tin bài mới:


Họp Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn(26/06/2020)

Quyết định số 781QĐ -TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.(25/06/2020)

Công văn 1154 thực hiện Thông báo số 203TB-VPCP ngày 10-6-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19(25/06/2020)

Công văn 1133 tuyên truyền ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh(24/06/2020)

Quyết định số 1064QĐ về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh(23/06/2020)

Quyết định số 1294-QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng vụ xuân năm 2020(23/06/2020)

Công văn số 1133 -UBND-KT về việc tuyên truyền ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh(23/06/2020)

QUYẾT ĐỊNH số 1114- QĐ-UBND Về việc đồng ý cho mở lại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/06/2020)

Quyết định số 1064QĐ-UBND ngày 11-6-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh.(23/06/2020)

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức–Khóa 6–Đợt 2-2020(23/06/2020)

Sign In