Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn 352/ HD - VPĐP quy tình xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )
Tác giả:  Văn phòng điều phối xây dựng NTM &GN
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định 913 về việc ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Hướng dẫn số 345 thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ngày 6/6/2019(07/06/2019)

Quyết định 04/2019/QĐ – UBND ngày 6/6/2019 về việc bãi bỏ Quyết định 14/2014 và Quyết định 07/2017 (06/06/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi tiếp công dân và giải quyết đơn ngày 4/6/2019(04/06/2019)

Kế hoạch số 77 - KH/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(30/05/2019)

Công văn 655 về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức(27/05/2019)

Công văn 720/UBND - LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viênđi học tập và làm việc ở nước ngoài ( Nhật Bản, CHLB Đức)(24/05/2019)

Công văn 227/CV - TCKH về việc xin ý kiến góp ý vào bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020(20/05/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(16/05/2019)

Sign In