Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn số 345 thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )
Tác giả:  Văn phóng điều phối xây dựng NTM & GN
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch số 77 - KH/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(30/05/2019)

Công văn 655 về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức(27/05/2019)

Công văn 720/UBND - LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viênđi học tập và làm việc ở nước ngoài ( Nhật Bản, CHLB Đức)(24/05/2019)

Công văn 227/CV - TCKH về việc xin ý kiến góp ý vào bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020(20/05/2019)

Tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ theo đề nghị tại Công văn 113B/ CV- ĐHTĐ ngày 13/4/2019 của Trường Đại học Thành Đông(08/05/2019)

Quyết định 04/2017/QĐ - UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(16/04/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Kạn(11/04/2019)

Quyết định số04/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 15/2017/QĐ - UBND ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn Hóa và Thông tin truyền thông thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 13/2017/ QĐ -UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Sign In