Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 158 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III thành phố Bắc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 12/11/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In