Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 159 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2019

( Cập nhật lúc: 12/11/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In