Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 160 tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Giải cầu lông mở rộng thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/11/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Giải cầu lông mở rộngthành phố Bắc Kạn chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22121989 - 22122019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam .pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In