Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cao điểm vận động thu hồi , phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 18/07/2019  )
Tác giả:  Công An Thành phố Bắc Kạn
Nguồn:  Công An Thành phố Bắc Kạn

Tin bài mới:


Quyết định 05/2019/QĐ – UBND ngày 2/7/2019 về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn(02/07/2019)

Quyết định 01/2019 về việc ban hành quy định niệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn(26/06/2019)

Công văn số 820 - CV/TU tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển,chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép(20/06/2019)

Kế hoạch tuyển sinh vào hệ dân tộc nội trú các trườn : Hữu nghị 80, phổ thông vùng cao Việt Bắc năm 2019 - 2020(18/06/2019)

Thông báo Tuyển sinh lớp 10 GDTX cấp THPT năm học 2019 -2020(18/06/2019)

Công văn số 3010/ UBND - KTTCKT v/v thực hiện hướng dẫn tại Văn bản số 3708/ HD -BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn(14/06/2019)

Công văn 842/ UBND- KT v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 352/ HD - VPĐP về quy trình xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Công văn 386 /UBND - KT v/v triển khai Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(12/06/2019)

Hướng dẫn 352/ HD - VPĐP quy tình xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Quyết định 913 về việc ban hành hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/06/2019)

Sign In