Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/01/2020  )
Tác giả:  Ban CHQS thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hướng dẫnTổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2020 (16/01/2020)

Kế hoạch Tổ chức Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới_ đạt bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2020(16/01/2020)

Kế hoạch bắn pháo hoa Tết nguyên đán Canh Ty năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(16/01/2020)

Công văn số 04-CV BTGTU ngày 0312010 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội(14/01/2020)

Phân công tổ chức các hoạt động trước trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.(14/01/2020)

KẾ HOẠCH thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020(14/01/2020)

Kế hoạch số 01-KHTBTT ngày 09-12-2019 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/01/2020)

Kế hoach đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước và sau dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020(14/01/2020)

Công văn 7234 v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(03/01/2020)

Sao lục số 40-CTTW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020(02/01/2020)

Sign In