Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/03/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In