Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 01-KHTBTT ngày 09-12-2019 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

( Cập nhật lúc: 14/01/2020  )

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 01-KHTBTT ngày 09-12-2019 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.pdf

Tác giả:  Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII
Nguồn: 
Sign In