Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 77 - KH/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/05/2019  )

Xem chi tiết tại đâyKế hoạch số 77 - KH/UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công văn 655 về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức(27/05/2019)

Công văn 720/UBND - LĐTBXH về việc thông báo tuyển chọn ứng viênđi học tập và làm việc ở nước ngoài ( Nhật Bản, CHLB Đức)(24/05/2019)

Công văn 227/CV - TCKH về việc xin ý kiến góp ý vào bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020(20/05/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(16/05/2019)

Tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ theo đề nghị tại Công văn 113B/ CV- ĐHTĐ ngày 13/4/2019 của Trường Đại học Thành Đông(08/05/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố ngày 7/5/2019(08/05/2019)

Quyết định 04/2017/QĐ - UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(16/04/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Kạn(11/04/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp ban xây dựng “ Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn” (09/04/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 5/4/2019(09/04/2019)

Sign In