Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/01/2020  )
Tác giả:  Ban chỉ đạo tết trồng cây
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch số 01-KHTBTT ngày 09-12-2019 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/01/2020)

Kế hoach đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước và sau dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020(14/01/2020)

Công văn 7234 v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(03/01/2020)

Sao lục số 40-CTTW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020(02/01/2020)

Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến Thắng Tua Hai (26011960- 26012020)(02/01/2020)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960- 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17011960- 17012020)(02/01/2020)

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC, THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020_signed(01/01/2020)

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Bắc Kạn lần thứ XII, năm học 2019 - 2020 signed(01/01/2020)

Công văn về việc triển khai Thông tư số 042019TT-BVHTTDL ngày 1772019 của Bộ VHTT&DL(27/12/2019)

Quyết định số 1679.QĐ-TTg ngày 22-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030(27/12/2019)

Sign In